• 6909431393
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Όροι Χρήσης


Α. Γενικοί Όροι

1. Η Εταιρεία Ψηφιακό Παλαιοβιβλιοπωλείο «Ο ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή ο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ»), που δημιούργησε και διαχειρίζεται τον Ιστότοπο www.bibliodiphis.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»), προσφέρει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού/ψηφιακού Παλαιοβιβλιοπωλείου υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (Γενικοί Όροι/Όροι Σύμβασης), τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης (εφεξής ο «χρήστης») των σελίδων του Ιστότοπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνον εφόσον τους αποδέχεται στο σύνολό τους πλήρως. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος/Ιστότοπου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται χωρίς καμία εξαίρεση, καθώς και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του Ιστότοπου www.bibliodiphis.gr και από κάθε συναλλαγή μέσω αυτού.

2. Ο Ιστότοπος αυτός ανήκει αποκλειστικά και κύρια στην Εταιρεία Ψηφιακό Παλαιοβιβλιοπωλείο «Ο ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ» που εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. 132206478 και αριθμό ΓΕΜΗ: 162500116000, με έδρα την Πάτρα και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του Ιστότοπου www.bibliodiphis.gr.

Β. Όροι Σύμβασης

1. Ο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ» παρέχει στους χρήστες του Ιστότοπου, μια πλούσια συλλογή βιβλίων, σελίδων, υπηρεσιών, πληροφοριών, άρθρων, αναρτήσεων, αφιερωμάτων, επιλογών ή/και πηγών. Τα βιβλία διακρίνονται σε μεταχειρισμένα και καινούρια αντίτυπα, τα οποία αγοράζονται είτε από ιδιώτες, είτε από χονδρεμπόρους βιβλίων, είτε από δημοπρασίες. Ως καινούρια αντίτυπα νοούνται τόσο τα καινούρια/αμεταχείριστα βιβλία, όσο και τα μεταχειρισμένα που παραμένουν άκοπα/αξάκριστα ή αδιάβαστα, προκειμένου να δηλωθεί η άψογη κατάστασή τους, χωρίς αυτό να αποκλείει, σπανιότερα, τυχόν ελαφρά μεταχείρισή τους από τον πωλητή ή προκάταχο του βιβλίου. Προς αγορά διατίθενται εκείνα τα προϊόντα που φέρουν την τιμή "Ναί" δίπλα από το χαρακτηριστικό της διαθεσιμότητας, και για τα οποία υπάρχει τουλάχιστον ένα αντίτυπο διαθέσιμο. Εάν μετά την ολοκλήρωση της αγοράς ενός βιβλίου με χρήση του ηλεκτρονικού καλαθιού παραμένει η ένδειξη "Προσθήκη στο καλάθι" ή το σύμβολο του καλαθιού δίπλα από την εικόνα του βιβλίου, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα αντίτυπα διαθέσιμα προς πώληση. Σε αντίθετη περίπτωση η παραπάνω ένδειξη και το σύμβολο του καλαθιού παύουν να εμφανίζονται δίπλα από το βιβλίο. Η τιμή των προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως "Μη διαθέσιμα" είναι ενδεικτική και είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην περίπτωση που το συγκεκριμένο προϊόν γίνει και πάλι διαθέσιμο. Επιπλέον, στις σελίδες του Ιστότοπου είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται ενίοτε διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο μέλλον, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

2. Ο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ» έχει την ανέλεγκτη δυνατότητα να τροποποιεί μονομερώς και οποτεδήποτε το περιεχόμενο του Ιστότοπου, να τροποποιεί, μεταβάλει ή καταργεί τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες, πληροφορίες και προϊόντα ή/και να δημιουργεί και διαθέτει καινούρια, να ανανεώνει τους παρόντες όρους, τις τιμές των προϊόντων και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες του, ανά πάσα στιγμή, καθώς επίσης, έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει και διακόψει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα όλο ή μέρος του Ιστότοπου, να αλλάξει, βελτιώσει ή αναβαθμίσει αυτόν δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών και χωρίς να είναι απαραίτητη η σχετική τροποποίηση των παρόντων Όρων.

3. Η χρήση του Ιστότοπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος Ιστότοπου εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του. Παράλληλα, ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ιστότοπου και οφείλει να γνωρίζει ότι η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Για την εν λόγω πρόσβαση ο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ» δεν υπέχει καμία ευθύνη τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και αναφορικά με τα τυχόν καταβλητέα τέλη κάθε μορφής. Ο  χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες και στον δικτυακό Ιστότοπο του  «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗ».

4. Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα ελεύθερα να επισκέπτεται τον Ιστότοπο. Ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Ιστότοπου και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας Ψηφιακό Παλαιοβιβλιοπωλείο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ». Ο χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στην Εταιρεία Ψηφιακό Παλαιοβιβλιοπωλείο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ» ή σε οιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή/και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος Ιστότοπου, καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου.

5. Ο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ» δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει από τη χρήση του Ιστότοπου, καθώς και για τυχόν γραφικά ή αριθμητικά λάθη στις τιμές ή σε άλλα στοιχεία των προϊόντων ή υπηρεσιών.

6. Ο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ» δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών του στο κάθε προϊόν ή άλλο χώρο/βήμα λόγου, διαλόγου και συζήτησης (forum) στον Ιστότοπο και διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής σχολίων χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης διαπιστώσει προσβλητικό σχόλιο παρακαλείται άμεσα να ενημερώσει την Διεύθυνση του Ψηφιακού Παλαιοβιβλιοπωλείου «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ» στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

7. Ο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ» λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος Ιστότοπου, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του Ιστότοπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των χρηστών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία του.

8. Ο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ» δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως αυτά καθορίζονται από το Νόμο ή εκτός του πεδίου ελέγχου του (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής/βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ). Επιπλέον, χρήματα για βιβλία που αποστέλλονται κατόπιν παραγγελίας (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και δεν παραλαμβάνονται δεν επιστρέφονται.

9. Αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων (Γενικοί Όροι/Όροι Σύμβασης) αποτελούν και οι επόμενες ενότητες: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), Τρόποι Παραγγελίας, Τρόποι Αποστολής, Τρόποι Πληρωμής, τις οποίες ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά από το μενού «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» της Αρχικής Σελίδας και να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους, εφόσον θελήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος/Ιστότοπου.

10. Κάθε χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά αυτούς τους όρους για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στο μέλλον. Η χρήση του Ιστότοπου  μετά από την δημοσιοποίηση των αλλαγών θα σημαίνει ότι ο χρήστης δέχεται και συμφωνεί με τις αλλαγές. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους νέους όρους θα πρέπει να διακόψει την χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, το οποίο διέπει τους παρόντες όρους χρήσης. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων.

Για κάθε διευκρίνηση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση του Ιστότοπου ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιστότοπου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Image
© 2024 Βιβλιοδίφης. All Rights Reserved. | Όροι Χρήσης | Created by IntelSoft
Παλαιοβιβλιοπωλείο, παλαιά βιβλία, σπάνια βιβλία, συλλεκτικά βιβλία