• 6909431393
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας


© 2019-2024 Bibliodiphis - Ψηφιακό Παλαιοβιβλιοπωλείο «Βιβλιοδίφης»

1. Σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών του Ιστότοπου (www.bibliodiphis.gr) συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, trademarks, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών (πρωτότυπο ή αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό) σχεδίων (πρωτότυπα ακυκλοφόρητα σχέδια ή λογότυπα εμπνευσμένα και δημιουργημένα από το Ηλεκτρονικό Παλαιοβιβλιοπωλείο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ»), κειμένων, άρθρων/αφιερωμάτων, εγγράφων, βάσεων δεδομένων, λογισμικού, των παρεχομένων υπηρεσιών και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του Ιστότοπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας Ηλεκτρονικό Παλαιοβιβλιοπωλείο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων, διατίθενται δε στους χρήστες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Εξαιρείται το υλικό που προμηθεύεται από τρίτους και ανήκει στην ιδιοκτησία αυτών.

2. Οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα και τα ονόματα χώρου στα οποία είναι αναρτημένος ο Ιστότοπος αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας Ηλεκτρονικό Παλαιοβιβλιοπωλείο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ». Το σύνολο των γραφικών διασχηματισμών, προγραμμάτων, καθώς και η διάταξη του συνόλου του Ιστότοπου, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί αποκλειστικά το sui generis δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της βάσης δεδομένων ως προς τη βάση δεδομένων του Ιστότοπου. Ειδικότερα, η Εταιρεία Ηλεκτρονικό Παλαιοβιλιοπωλείο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ» αποτελεί "κατασκευαστή βάσης δεδομένων" με τα δικαιώματα ειδικής φύσης του άρθρου 45Α του Ν. 2121/1993 και του σχετικού ευρωπαϊκού κοινοτικού θεσμικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, ανεξάρτητα από την προστασία της βάσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία. Επίσης απαγορεύεται η αραιή ή επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων που θίγει την κανονική εκμετάλλευσή της από την Εταιρεία. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των Όρων Χρήσης, όσο και των σχετικών όρων που αφορούν την χρήση επί των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων της.

3. Επιπρόσθετα, το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών του Ιστότοπου (Όρος 1 ανωτέρω) που αντιπροσωπεύουν το Ηλεκτρονικό Παλαιοβιλιοπωλείο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ» και τον Ιστότοπο www.bibliodiphis.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτόν, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ» ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στον Ιστότοπο www.bibliodiphis.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4. Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας Ηλεκτρονικό Παλαιοβιβλιοπωλείο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ» και σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο, παρέμβαση, μεταποίηση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download), τμηματικά ή περιληπτικά, από οποιονδήποτε, καθώς και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα/πάροχο του περιεχομένου του παρόντος Ιστότοπου.

5. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας Ηλεκτρονικό Παλαιοβιβλιοπωλείο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση επιτρεπτής από το Ν. 2121/93 αναπαραγωγής μέρους του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, θα πρέπει να μνημονεύεται η πηγή προέλευσής της σύμφωνα με τις παρακάτω Οδηγίες Βιβλιογραφικής Αναφοράς: α. Επωνυμία Ιστότοπου «Bibliodiphis.gr» με τη μορφή συνδέσμου/link με αναφορά την Αρχική Σελίδα του Ιστότοπου, β. Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα (εάν υπάρχει), γ. Χρονολογία Δημοσίευσης στον Ιστότοπο «ΒΙΒΛΙΟΔΙΦΗΣ», δ. Τίτλος Δημοσίευσης του Κειμένου ή Άρθρου ή άλλης πληροφορίας, και ε. Επακριβή Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Κειμένου/Άρθρου/Πληροφορίας (URL) από τον Ιστότοπο.

6. Η παρούσα ενότητα με τους όρους που αυτή περιλαμβάνει, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης του παρόντος Ιστότοπου σύμφωνα με τον υπ' αρ. Β.9 όρο των Όρων Χρήσης.


Image
© 2024 Βιβλιοδίφης. All Rights Reserved. | Όροι Χρήσης | Created by IntelSoft
Παλαιοβιβλιοπωλείο, παλαιά βιβλία, σπάνια βιβλία, συλλεκτικά βιβλία