• 6909431393
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΜΥΡΟΝ ΕΝ ΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Αφορμήν εις την διαπραγμάτευσιν του θέματος «Το άγιον Μύρον τη Ορθοδόξω Ανατολική Εκκλησία» και εις .. Product #: 231.00032 Regular price: 39.50€ 39.50€ 1

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΜΥΡΟΝ ΕΝ ΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κωδικός προϊόντος: 231.00032
Συγγραφέας: Μενεβίσογλου Παύλος (Αρχιμανδρίτης)
Χρονολογία: 1972
Αρ. Έκδοσης: Πρώτη Έκδοση
Κυκλοφορία: Σπάνιο
Κατάσταση: Καινούριο αντίτυπο
Σελίδες: 276
Βιβλιοδεσία: Βιομηχανική σκληρόδετη βιβλιοδεσία.
Γλώσσα: Ελληνικά
Παρατηρήσεις: Σειρά: Ανάλεκτα Βλατάδων Αρ. 14.
Διαθεσιμότητα: Ναι

Τιμή: 39.50€

- +

Αφορμήν εις την διαπραγμάτευσιν του θέματος «Το άγιον Μύρον τη Ορθοδόξω Ανατολική Εκκλησία» και εις την, εν συνεχεία, σύνταξιν της διατριβής ταύτης, παρέσχεν ημίν το γεγονός ότι, ασχοληθέντες εσχάτως, εν τη ιδιότητι ημών ως μέλους της επί του Πατριαρχικού Μυροφυλακίου και Σκευοφυλακίου Επιτροπής, εκτενέστερον πως περί το άγιον Μύρον, και δη εν σχέσει προς την αποφασισθείσαν παρασκευήν, έψησιν και καθαγίασιν τούτουκατά την Αγίαν και Μεγάλην Πέμπτην του σωτηρίου έτους 1970, διεπιστώσαμεν την εμφανή έλλειψιν ειδικών περί αυτο μελετών, αφορωσών ου μόνον εις τον καθαγιασμόν αυτού, αλλ' έτι και εις αυτήν την ιστορίαν, την εκκλησιολογίαν και την θεολογίαν τούτου. Δι' ο και εν τη ανά χείρας διατριβή ενδιετρίψαμεν περί την σύνθεσιν, τον καθαγιασμόν και το δίκαιον του καθαγιάζειν το άγιον Μύρον, «ιδία κατά τας πηγάς και την πράξιν των νεοτέρων χρόνων του Οικουμενικού Πατριαρχείου», περιελάβομεν όμως εν αυτή, το εφ' ημίν, εισαγωγικώς, και πάσαν άλλην, διασωθείσαν άχρις ημών, λειτουργικήν, ιστορικήν και κανονικήν περί αγίου Μύρου είδησιν. Την παρούσαν διατριβήν συνοδεύει η ευχή όπως αυτή αποτελέση βάσιν η απαρχήν περαιτέρω μελέτης και εξετάσεως του θέματος, και η ελπίς ότι ούτω προσφέρεται συμβολή τις εις ιστορίαν της Χρισταινικής Λατρείας, κυρίως δια των ενταύθα το πρώτον εκδιδομένων «Τελετουργικών» του παρελθόντος αιώνος, τα οποία περισωθέντα εν τω Πατριαρχικώ Αρχειοφυλακίω, παρέμειναν ανέκδοτα και άγνωστα άχρι τούδε. Ως εκ τούτου η ανέλκυσις τούτων εκ του κευθμώνος της λήθης και η το πρώτον, ενταύθα, δημοσίευσις αυτών, ουχί ασχέτως, αλλ' εν ιστορική πλαισιώσει, νομίζομεν ότι αποτελεί συμβολήν τινα ου μόνον εις τον κλάδον της Λειτουργικής της ημετέρας Εκκλησίας, αλλά και εις την ιστορίαν των «κάτω χρόνων» του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Image
© 2024 Βιβλιοδίφης. All Rights Reserved. | Όροι Χρήσης | Created by IntelSoft
Παλαιοβιβλιοπωλείο, παλαιά βιβλία, σπάνια βιβλία, συλλεκτικά βιβλία